Siklòn


Siklòn
Yon gwo shanjman nan fonksyónman nòmal lanati ki bay anpil van fò ki ap vire nan yon sèl plas. Siklòn bay gwo lapli ki kapab detri anpil bagay nan yon tan kout. Van yon siklòn kapab vire nan yon sèl plas avèk yon vitès pi vit pase 150 kilomèt shak inèdtan pandan li ap deplase avèk yon vitès 10 kilomèt shak inèdtan konsa.

Definisyon 2500 mo Kreyòl. 2010.